Stavebné sporenie čakájú zásadné zmeny

Viac ako 20 rokov, presne toľko sa na trhu so stavebným sporením neudiali výraznejšie zmeny. Aktuálne sa však zem pod stavebnými sporiteľňami otriasa od základov, pretože vláda dala zelenú rozsiahlej novelizácii.

 

Očakávané zmeny súvisiace s poskytovaním stavebného sporenia, resp. s vyplácaním štátnej prémie by mali byť čoskoro realitou. Aj keď zatiaľ sú len na papieri, vláda už stihla schváliť novelu zákona o stavebnom sporení. Posledným krokom k jej vstupu do platnosti je áno od parlamentu, ktorý môže definitívne potvrdiť a odobriť aktuálne navrhnutú podobu.  

 

Novinky vyplývajúce z pripravenej novely:

 

Koniec vyplácania štátnej prémie pri medziúveroch – Súčasné platné podmienky stavebného sporenia umožňujú získať štátnu prémiu aj tým, ktorí požiadali o medziúver. Po novom takáto výhoda končí a kto siahne po medziúvere, automaticky stráca nárok na prémiu. 

 

Definitívna stopka pre tzv. priateľských sporiteľov – Štát chce dosiahnuť, aby sa stavebné sporenie využívalo zásadne len na stavebné účely. Z toho vyplýva klauzula, podľa ktorej sa ruší možnosť bezúčelového čerpania peňazí po 6 rokoch.

 

Maximálna štátna prémia vyžaduje 2-násobný vklad – Dosiaľ nemohla výška štátnej prémie dosahovať pod 5 % (a viac ako 15 %) z celkového ročného vkladu sporiteľa. Aktuálny návrh hovorí o 2,5 % méte, čiže na dosiahnutie maximálnej prémie bude potrebné vložiť 2-násobok.

 

Výška maximálnej prémie sa zaokrúhľuje na 70 € - S číselnými parametrami výšky štátnej prémie sa spája aj úprava hornej hranice, ktorá sa má zaokrúhliť na rovných 70 €.

 

Zisk štátnej prémie bude limitovať príjem sporiteľa – Nepopulárnou novinkou je takisto aj nastavenie príjmového stropu na zisk štátnej prémie. Ten má po vzore hypotéky pre mladých dosiahnuť 1,3-násobok priemernej slovenskej mzdy, takže sporitelia s vyššími príjmami sa môžu s prémiou rozlúčiť.

 

Krátenie prémie podľa doby uzatvorenia sporenia – Pri príprave návrhu sa nezabudlo ani na „špekulantov,“ ktorí uzatvárajú zmluvu pred koncom roka, aby mali hneď v januári pripísanú prémiu. To vláda obmedzí dodatkom, pri ktorom sa po uzatvorení zmluvy v druhom polroku výška prémie zníži na polovicu.

 

Obmedzenia štátnej prémie pre maloletých sa rušia – Pôvodne sa mali prémie pre deti úplne zrušiť, no ministerstvo od tohto kroku ustúpilo. Najmladší sporitelia tak môžu naďalej počítať so získaním prémie do 70 €, a to bez ohľadu na výšku príjmu svojich rodičov.

 

Mieru, akou schválenie novely zasiahne do fungovania vzťahu stavebná sporiteľňa – sporiteľ, je momentálne ťažké odhadnúť. Poskytovatelia aj viacerí odborníci upozorňujú na extrémne znenie návrhu, ktorý sťaží pôsobenie jednotlivých inštitúcií. Ministerstvo financií si však za novelou stojí a naďalej prízvukuje potrebu efektívnejšieho poskytovania stavebného sporenia.

 

Plánované nadobudnutie účinnosti (v prípade odobrenia parlamentom): 1.január 2019

 

Zdroj článku: https://clanky.topreality.sk/stavebne-sporenie-cakaju-zasadne-zmeny-3226.html